Bild: Lennart Arnerbeck – Ordförande BRF Larsboda 4 med Sara Ringdahl – Chemiclean

BRF Larsboda 4, Farsta söder om Stockholm

” Jag är mycket nöjd med serviceprotokollen som Chemiclean skickar ut i samband med service. Dem är enkla och lätta att förstå. Med hjälp av Chemiclean har vi ständigt koll på vätskekemin i våra system och att det fungerar som det ska. Jag tycker Chemiclean är punktliga med avtalad tid vilket vi uppskattar. Jag upplever även god kommunikation med Chemiclean och tycker de är lättillgängliga, och slipper bli vidarekopplad eller stå i långa telefonköer. Vilket jag värdesätter högt.”

Jag rekommenderar varmt Chemiclean till andra fastighetsägare.

–  Lennart Arnerbeck, Ordförande BRF Larsboda 4

Bild: Dan Karlman, Brf Åbylund

BRF Åbylund, Västerhaninge söder om Stockholm

” Första gången vi anlitade Chemiclean var 2003, de har hjälpt oss med allt från systemrengöring, tvätt av värmeväxlare till installation av filter. 2018 lät vi Chemiclean installera Spirovents effektiva avgasare på båda våra undercentraler och vi är mycket nöjda. Installationen är proffsigt utförd och teknikerna kunniga. De tog sig tid att förklara om produkten, var lättillgängliga och punktliga. “

–  Dan Karlman, Brf Åbylund

Bild: Jimi Axelsson – Privat Fastighetsägare

FFAB HEIMDALL, Solna norr om Stockholm

” Vi har anlitat Chemiclean Sedan år 2000 och vi är mycket nöjda med deras arbete. Allt har fungerat mycket bra. Vi har rengjort våra värmesystem i våra fastigheter och har installerat både avgasare samt filter för att skydda systemen långsiktigt. Vi har även serviceavtal med Chemiclean så att vi ständigt har koll på värmesystemen. Jag känner ett gott förtroende för Chemiclean och kan varmt rekommendera de andra fastighetsägare. “

–  Jimi Axelsson, Privat Fastighetsägare

Solkraften 1 en bostadsrättsförening för företag i Tyresö söder om Stockholm

Solkraften
Chemiclean och Värmex genomförde en nulägesanalys med inventering av hela systemet och analys av värmebärarvätskan. Vätskeanalysen visade på försmutsat system med ca 200 ggr förhöjd järnhalt. Filter och vakuumavgasare saknades. Ventiler i systemet bedömdes vara uttjänta både på radiator- och stamnivå. Systemet visade sig också vara sektionerat på ett sätt så att det behövdes ovanligt många stamventiler för att balansera upp systemet.

Radiatorsystemet, som var i originalskick från byggår 1985, var i behov av upprustning och det fanns stora problem med värmen. Många radiatorer var kalla och det var generellt dålig cirkulation i hela systemet. Cirkulationspumpens tryck var höjt långt över normalt i försök att få tillräcklig cirkulation i systemet, dock utan önskat resultat och med stora ljudproblem i radiatorventiler som följd.

Nulägesanalysen resulterade i ett åtgärdsprogram som genomfördes i sin helhet:

  1. Byte av de gamla radiatorventilerna mot moderna differenstrycksbalanserade ventiler (IMI Eclipse). Med differenstrycksbalanserade radiatorventiler kunde antalet stamventiler reduceras vilket sänkte projektkostnaden.
  2. Byte av reglerventiler på stamnivå. De reglerventiler som kunde tas bort ersattes med avstängningsventiler. Nya reglerventiler (IMI STAD) installerades på de tre huvudstråken som ny sektionering av systemet.
  3. Rengöring av systemet utfördes stamvis. Värmeväxlare och ventilationsbatterierna rengjordes separat med CIP-utrustning. Chemiclean Filter C20M med magnetfälla installerades permanent. Till sist avgasades hela systemet mekaniskt genom vakuumavgasare för att säkerställa effektivitet i systemet.
  4. Optimering av systemet med ny injustering och optimering av pumptryck.
Resultatet blev att pumptrycket kunder reduceras med ca 65 % vilket helt eliminerade ljudproblemen samtidigt som mängden pumpenergi kunde reduceras. God balans kunde uppnås i hela systemet och samtliga radiatorer fick det flöde de kräver. Projektet innebar en investering för framtiden för Solkraften 1. Radiatorsystemet bedöms efter åtgärder ha fått en uppdatering som gör att det kan fungera bra i ytterligare 30 år.

referens-hsb-stockholm

HSB Stockholm AB

Carl-Göran Strömsholm, Förvaltare

“I egenskap av förvaltare på HSB arbetar jag med ett antal bostadsrättsföreningar som vid ombyggnader och renoveringar av vattenburna värmesystem anlitat Chemiclean AB. De tjänster och produkter som Chemiclean AB erbjuder gällande rengöring av värmeväxlare samt installation av filtrering och korrosionsskydd-system har varit effektiva. Vi kan konstatera att systemen blivit betydligt renare och de tidigare problemen med igensättningar och läckage har elimineras. Föreningarna är nöjda med resultaten och har fått ett proffsig bemötande vid kontakter med Chemiclean AB“.

referens-HSB-Jupiter

HSB Bostadsrättsförening Jupiter 1 i Täby

Kjell Nilsson, Förvaltare

“I samband med att HSB Bostadsrättsförening Jupiter 1 i Täby tog beslutet att byta ut sina samtliga 7 undercentraler mot nya effektivare fjärrvärmecentraler har föreningen även beslutat rengöra/rekonditionera sina värmesystem innan bytet av undercentralerna. Vi har anlitat Chemiclean AB för denna uppgift. Chemiclean har på ett proffsigt sätt utfört detta arbete där samtliga system har renspolats, avgasats och korrosionsskyddats. Även deras effektiva påsfilter har installerats för att ta hand om eventuellt kvarvarande försmutsningar från systemen. I åtagandet ingår även årlig service där Chemiclean regelbundet tar vattenprover och byter påsar på installerade filter. Vi på föreningen är mycket nöjda med resultaten och Chemiclean har visat sig vara ett pålitligt och serviceinriktat företag“.

Bild: Sonia K Lundgren – Chemiclean med Mikael-Wedlund – Brf Åbylund