NyhetNyhetsbrev

Boka in service av din värmeväxlare för att undvika onödiga produktionsstopp och öka din värmeväxlares effektivitet. Med regelbunden service kan du behålla kontrollen över din värmeväxlares tillstånd och bibehålla optimal prestanda.

Två av de vanligaste orsakerna till försämrad prestanda hos plattvärmeväxlare är:

  • Beläggningar på plattornas ytor, vilket reducerar värmeöverföringen
  • Utslitna packningar beroende på packningarnas livslängd, vilket orsakar läckage.

CHEMICLEAN’s Förebyggande underhållsprogram för plattvärmeväxlare består av följande steg:

  • Rengöring och rekonditionering
  • Packnings– och plattbyten

Chemiclean som Alfa Lavals auktoriserade servicepartner erbjuder säker, snabb, och skräddarsydd service för alla dina plattvärmeväxlare, oavsett märke!

Vi erbjuder också utbytespaket. För att upprätthålla produktionen kan Du sända in Ditt nedsmutsade plattpaket och samtidigt få ett redan rekonditionerat paket i retur.

Detta är Chemiclean–metoden® steg för steg..

I en nulägesanalys ingår en grundlig besiktning av systemet och analys av systemvätskan. Utifrån analysresultatet fastställs systemets prestanda som presenteras i en utförlig rapport tillsammans med förslag till förbättrande åtgärder.

Genom Chemiclean-metoden® rengör vi systemet och återställer felaktig vätskekemi samtidigt som vi skapar förutsättningar för den maximala energieffektivitet som systemet en gång var projekterat för.

För att sedan skydda systemet mot korrosion och bibehålla den maximala energieffektiviteten man uppnått, utrustas systemet med våra effektiva partikelfilter och avgasare.