Ny mobil avgasare
inkl. magnetfilter.

Marknadens smartaste mobila avgasare inkl. magnetfilter för snabb systemavgasning- och rengöring finns nu att beställa
– MOBIL S400

Senaste generationens undertrycksavgasare för vätskefyllda värme- och kylsystem, med möjlighet till fjärråtkomst och drift via nätet.En avgasare kan avlägsna även den luft
som har lösts upp i vätskan-till skillnad mot en mekanisk luftavskiljare som bara kan fånga upp luftbubblor. Förekomsten av luft i kyl-, värme-, och återvinningssystem orsakar
korrosion, sämre värmeöverföring, störljud, driftstörningar samt ökat slitage.
  • Fjärranslutning (nyhet!)
  • Enkel menystyrd driftstyrning
  • Ökad systemvolymområde (nyhet!)
  • B och R versioner har ett integrerat automatisk påfyllningsystem

Chemiclean påsfilter MF100 med magnetfälla

Energieffektivisering börjar med rena system!

Dagens energieffektiveringsprojekt kan inte uppnås utan att ta hänsyn till utrustningens och rörsystemets renhet och energibärarens egenskaper. Energibärare i värmeanläggningar är avsedda att transportera värme och avge dessa på önskad plats vilket kräver en ren anläggning. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera status på energibäraren för att säkerhetsställa att systemet både är energi- och driftsäkert.