578004_1000_549_2_thumb ”Vi brukar skämtsamt säga att vi tar ”hälsokontroll” på ditt kyl-, värme- och energiåtervinningssystem”, säger Branko Kuljic, VD för Chemiclean Systems AB. ”Sedan gör vi en vätskeanalys och ser vilka åtgärder vi behöver sätta in för att systemet ska fungera optimalt”.

Resan med Chemiclean Systems AB började 1996, som ett enskilt företag. 1997 bildades aktiebolaget Chemiclean Systems AB. 2003 tecknades ett stort samarbetsavtal med Alfa Laval.

– Vi är Alfa Lavals auktoriserade servicepartner i hela Mellansverige, samt återförsäljare av deras växlare och reservdelar, berättar Branko Kulijic, VD för Chemiclean Systems.

Branko

Framgångarna blev fler. 2012 utnämndes Chemiclean Systems till Årets Gasellföretag av Dagens Industri och 2016 var företaget finalister i E-Prize, Sveriges största energitävling. Miljöcertifieringen ISO 14001 och Kvalitetscertifiering enligt ISO 9001 förstärker företagets status till bland det starkaste på marknaden.

– Vi är unika. Våra metoder är utprövade och fungerande och det finns inget annat företag på marknaden idag som gör det vi gör med en ISO-certifiering för både kvalitet och miljö i handen, förklarar Branko.

Brankos erfarenhet är att fastighetsägare, tekniska förvaltare och driftschefer behöver förstå vikten av optimala energibärare och rena system. Det är grunden till all energi-effektivisering, menar han.

– Jag brukar likna det med kroppens system. Neutralt pH i kroppen är pH 7. Skulle du påverka det till, låt oss säga pH 7,1 då dör du, så känsligt är det, säger Branko. Tänk dig pH i ett system om det surnar till. Skillnaden mellan pH 7 och pH 6, är tio gånger surare. Uppnår systemet pH 5 är det hundra gånger surare. Genom att hälla i en liter felaktig vätska i ett 50 kubik system, förstör du hela systemet. Häller du i glykol är det dessutom som att mata det med socker och bädda för en kraftig bakterietillväxt. Då kommer systemet att korrodera, läcka energi, och dina energikostnader skjuter i höjden.

Dagens energieffektiveringsprojekt kan inte genomföras med bestående resultat utan att ta hänsyn till utrustningens och rörsystemets renhet och energibärarens egenskaper. Energibärare i värme- och kylanläggningar är avsedda att transportera värme eller kyla och sedan avge dessa på önskad plats. Det kräver en ren anläggning, med vätskor som är helt fria från luft och föroreningar.

prover

Chemiclean Systems gör energibesiktningar och undersöker effektivitet och verkningsgrad, samt analyserar vätskeprov ur alla typer av system. Analys sker i eget eller ackrediterad oberoende laboratorium och kunden får ett åtgärdsprogram.

– Vi jobbar i tre steg. Steg 1, kolla status på systemet. Steg 2, vi nollställer systemet och rekonditionerar det så det återställs till nyskick. Steg 3, vi optimerar systemet. Ditt system blir effektivare och ökar också sin livslängd, avslutar Branko.

Vi låter det här gå ut som en påminnelse till Sveriges alla fastighetsägare, tekniska förvaltare och driftschefer att det är hög tid att ni låter Chemiclean Systems ta vätskeprov på era kyl-, värme- och energiåtervinningssystem!