Många fastighetsägare har under sommaren upplevt svåra driftproblem och fått stort behov av akut avhjälpande för problem med sina kylbafflar, kylbatterier och vätskeflöden som inte räckt till.

varmex-2

 

Igensatta batterier med försämrad komfortkyla till hyresgäster, stängda våningsplan på grund av alldeles för höga temperaturer att arbeta i och som en direkta följd, även höga driftkostnader.

Chemiclean Systems AB hjälper fastighetsägare med rengöring av roterande växlare, kanalbatterier för både värme och kyla, men även rengöring av vätskesystem och plattväxlare.
Vi på Chemiclean Systems AB använder en speciellt framtagen metod med ånga vilket ger ett minimalt spill av vatten samt att metoden möjliggör rengöring av dubbelmonterade ventilationsbatterier. Metoden används helt utan risk för att skada lameller och ändplåtar.

I en komplett lösning för energiåtervinningssystem utför Värmex energiberäkningar före och efter rekonditioneringsprocessen samt injusterar systemen till optimala värden.
Resultatet hjälper på ett enkelt sätt våra fastighetskunder att nå sina energi- och miljömål!

lunds-tekniska I en högaktuell rapport från forskare vid Lunds Tekniska Högskola rekommenderas rengöring av värmeväxlare minst vartannat år, och det har vi på Chemiclean Systems AB lösningar på.

Rengöringen i sig håller de dagliga driftkostnaderna i schack, underhållet säkerställer livslängd på systemets alla delar och det är just den livscykelkostnaden vs energikostnaden man fokuserat på i sin rapport.

Det nya i rapporten, framtagen av Dennis Johansson, docent vid institutionen för bygg- och miljöteknologi på Lunds tekniska högskola tillsammans med doktorand Akram Abdul Hamid, är att man nu på ett tydligt och säkerställt sätt kunnat beräkna en normal frekvens av rengöringsbehovet i kommersiella fastigheter, vilket alltså nu är fastställt till 24 månader för ett normalt kommersiellt system.

Avhängigt på rengöringsmetodik kom man fram till att kapacitetsförbättringen snittade 10 % och att energibehovet därför minskade med 40 – 80 procent! Testerna visade också att tryckfallet i luftbatterier ökar exponentiellt med smutsmängden. Det i sig betyder att fläktvarvtalet måste öka när smutsmängden ökar, samtidigt som värmeöverföringen reduceras. Med rätt utförd rengöring återställs ursprungsfunktionen.

batteri-rengoring