Svaret får du genom Chemiclean-Control, marknadens smidigaste sätt att
analysera ditt värme, kyl- och energiåtervinningssystem!

Efter vår analys skickar vi dig en rapport enligt trafikljus-modellen, där kan du läsa hur systemet mår. Skulle det finnas några avvikelser kan du i rapporten också läsa vår rekommendation på vad som i så fall bör göras för att säkerställa och optimera driften

Vårt smarta analyskit ”Chemiclean-Control” kan beställas hos oss eller i någon av Kylmas butiker.

Bäste fastighetsägare!

Vboka besiktning!i utför även besiktningar inklusive vätskeprovtagningar och syremätning på plats. Energibärare i värmeanläggningar är avsedda att transportera värme och avge dessa på önskad plats vilket kräver en ren anläggning. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera status på energibäraren för att säkerhetsställa att systemet både är energi- och driftsäkert.

Driftsäker innan vinter
Varje grad förbättrad värmeförmåga sänker energikostnaden!
Med en väl beprövad teknik erbjuder Chemiclean marknadens mest kompletta metod för
rekonditionering och effektivisering av kyl-, värme- och värmeåtervinningssystem m.m.

Chemiclean–metoden® steg för steg…

I en nulägesanalys ingår en grundlig besiktning av systemet och analys av systemvätskan. Utifrån analysresultatet fastställs systemets prestanda som presenteras i en utförlig rapport tillsammans med förslag till förbättrande åtgärder.

Genom Chemiclean-metoden® rengör vi systemet och återställer felaktig vätskekemi samtidigt som vi skapar förutsättningar för den maximala energieffektivitet som systemet en gång var projekterat för.

För att sedan skydda systemet mot korrosion och bibehålla den maximala energieffektiviteten man uppnått, utrustas systemet med våra effektiva partikelfilter och avgasare.