NyhetNyhetsbrev

Sänk kostnaden med sänkt returtemperatur

Genom att sänka returtemperaturen på fastighetens utgående fjärrvärmeledning kan fastighetsägaren få en bonus istället för avgift. Med Chemiclean-metoden® hjälper vi er med att få rena värmeväxlare och därigenom sänkta fjärrvärmekostnader!

Orsakerna till hög returtemperatur kan vara många. Det kan vara att reglercentralen är felinställd eller att reglerventiler fastnat. Men en vanligt förekommande orsak är att värmeväxlarna är nedsmutsade. Värmeöverföringsytorna kan ha blivit belagda med kalk, korrosionsprodukter, mikroorganismer eller olja.

En besparing på hela 27 000kr mellan Oktober – Mars

Bägge fastigheterna har en genomsnittlig energianvändning på 75MWh/mån
* Bonus är beräknad på returtemperaturen, 6kr/MWh. °C <50 °C

Chemiclean–metoden® steg för steg..

I en nulägesanalys ingår en grundlig besiktning av systemet och analys av systemvätskan. Utifrån analysresultatet fastställs systemets prestanda som presenteras i en utförlig rapport tillsammans med förslag till förbättrande åtgärder.

Genom Chemiclean-metoden® rengör vi systemet och återställer felaktig vätskekemi samtidigt som vi skapar förutsättningar för den maximala energieffektivitet som systemet en gång var projekterat för.

För att sedan skydda systemet mot korrosion och bibehålla den maximala energieffektiviteten man uppnått, utrustas systemet med våra effektiva partikelfilter och avgasare.