Hur mår ditt Kyltorn?

När legionellabakterier utan kontroll tillåts växa i ett kyltorn och sedan genom vattendimma sprids till omgivningen innebär detta allvarliga hälsorisker. Därför måste alla verksamheter med kyltorn ha säkra rutiner för kontroll och skötsel av anläggningarna.   Chemiclean har lång erfarenhet vad det gäller drift och underhåll av kyltorn, så som kontinuerlig kontroll, skötsel och sanering.…