Bästa Fastighetsägare!

Rengör Era värmesystem och värmeväxlare nu för bästa effekt.
Nu, när värmesystemen är i gång och ventiler är öppna, är ett bra tillfälle att
rengöra systemet och återställa det till sitt ursprungliga skick.

950535 Energieffektivisering börjar med Chemiclean!

En stor del av husets energianvändning går till uppvärmning. Värmesystemet är ständigt utsatt för luft och syre vilket orsakar invändig korrosion. Detta leder till igensättningar, kalla radiatorer, ojämn värmefördelning i fastigheten och nedsatt effektivitet i värmeväxlarna. Följden av detta blir att värmekostnaderna ökar. Chemiclean fokuserar på att lösa dessa problem och på att säkerställa bästa möjliga funktionalitet och livslängd för värmeöverföringsprocesserna.

Chemiclean–metoden® steg för steg…

Chemiclean-metoden-ror

771278

I en nulägesanalys ingår en grundlig analys av systemvätskan och kontroll av värmeväxlarna. Utifrån analysresultatet fastställs systemets prestanda som presenteras i en utförlig rapport tillsammans med förslag till förbättrande åtgärder.

771277

Genom Chemiclean-metoden® rengör vi systemet och återställer felaktig vätskekemi samtidigt som vi skapar förutsättningar för den maximala energieffektivitet som systemet en gång var projekterat för.

771274

För att sedan skydda systemet mot korrosion och bibehålla den maximala energieffektiviteten man uppnått, utrustas systemet med våra effektiva filter och avgasare.