Chemiclean tar nästa steg i utvecklingen inom vätskekemi

Vi presenterar ett helt nytt mätinstrument!

In-Line Oxyguard®

Genom att ständigt utveckla produkter, processer och metoder för energieffektiva fastighetssystem presenterar Chemiclean nu ett nytt egenutvecklat mätinstrument, syremätaren In-Line Oxyguard® för syremätning direkt i vätskekretsen.

I våra unika Nulägesanalyser för att mäta status på energibärare mäts det fria syret direkt inne i systemet med hjälp av en sk. In-Line mätning.
På så sätt kan vi bedöma om det finns inträngning av luft eller påfyllningar av syrerikt vatten vilket utgör stor risk för höjd korrosion och stor försmutsning av vätskesystem.

Chemicleans spetskompetens om vätskekemin grundläggande betydelse för välfungerade fastighetssystem möter allt större intresse på marknaden.