NyhetNyhetsbrev

Svaret får du genom vårt smarta analys-kit Chemiclean-Control marknadens smidigaste sätt att analysera ditt värme, kyl- och energiåtervinningssystem

Chemiclean-Control

Test-kit för vätskeanalys

Ett vätskeprov ger klara besked om driftsäkerhet och energieffektivitet i kyl-, värme- och energi-återvinningssystem. I provsatsen finns provflaska, provtagningsprotokoll, returporto. Allt du behöver för att ta provet direkt på din anläggning!

Efter vår analys skickar vi en rapport med en bedömning enligt trafikljus-modellen där kan du läsa hur systemet mår. Skulle det finnas några avvikelser medföljer även våra rekommendationer på vad som i så fall bör göras för att säkerställa och optimera driften.

Analys-kit ”Chemiclean-Control” kan beställas hos oss eller i någon av Kylmas eller Refricos butiker.

Nulägesanalys på plats

För att få en god uppfattning om anläggningens kondition erbjuds våra kunder Nulägesanalyser.

Vi undersöker effektivitet och verkningsgrad i era värmeväxlare samt utför syremätning på plats med hjälp av en sk. In-Line Oxyguard® mätning. På så sätt kan vi bedöma om det finns inträngning av luft eller påfyllningar av syrerikt vatten vilket utgör en stor risk för höjd korrosion och försmutsning av vätskesystem.

Chemiclean AB är ett ISO14001 och ISO9001-certifierat företag som utvecklar och marknadsför metoder för energibesparing och effektivisering genom rengöring, behandling, filtrering och avgasning i kyl-, värme- och energi-återvinningssystem inom fastighets- och industrisektorn. Som auktoriserad servicepartner till Alfa Laval erbjuder vi dessutom den mest kompletta värmeväxlarservice på marknaden.

Chemiclean-metoden® är resultat av 25 års utveckling och är marknadens mest kompletta utbud av metoder för optimering av energitekniska system.

Kontakta försäljning och teknisk support

Telefon: 08-88 08 01, Email: info@chemiclean.se
eller läs mer på: www.chemiclean.se

Titta gärna på våra filmer om rengöring av värmeväxlare och system!