VerksamhetMagnetitfilter värmesystem

Magnetitfilter värmesystem, som renar & skyddar ditt vattenburna uppvärmningssystem från järnoxid & magnetit, samt andra magnetiska och omagnetiska föroreningar.

Magnetfilter/magnetitfilter Värmesystem

Magnetitfilter värmesystem

Magnetitfilter värmesystem

För mindre vätskesystem erbjuds patronfiltren C10M och C20M med magnetstav i rostfritt stål. Filtret monteras runt systemets vattenpump såsom ett delflödesfilter med utbytbara filterpatroner.

För större system används lämpligast permanent installerade påsfilter med magnetstavar MF100 och MF150 eller mobilt påsfilter MF100M. Filtret installeras vid systemets returledning. Påstryckfiltret består av ett filterhus med lock och magnetstavar. Magnetstavarna säkerställer att även de minsta magnetitpartiklar uppfångas effektiv. Filterhuset är försett med en silkorg i vilken den utbytbara filterpåsen placeras. Filtermodulen finns i PVC, stål med polyetenbeläggning eller korrosionsbeständig färg, emalj, galvat eller rostfritt utförande.

Kolla värmesystem – Spar energi och få jämn värme med Chemiclean!

Värmesystemets effektivitet blir inte sämre från en dag till en annan. Det här är en gradvis process som har att göra med systemets skick. Det är viktigt att då och då kolla värmesystem för att se hur allting fungerar. När korrosion och felaktig vätskekemi väl är ett faktum så syns det på energiräkningen.

För att värmesystem ska fungera som tänkt så är det alltså A och O att jobba med service som byggs upp på rätt sätt. Chemiclean har idag lång erfarenhet av rengöring värmesystem återställs av. Med tiden har vi insett att det i grund och botten handlar om 3 mycket viktiga steg:

Steg 1: Analys av nuvarande situation

Vi börjar med en Nulägesanalys för att se status på värmesystem. Här kommer systemvätskan att kontrolleras och analyseras. Besiktning av värmeväxlare sker och det går att få en uppfattning om prestandan systemet erbjuder.

När analysen är genomförd så skapas en rapport med möjliga åtgärder som skulle kunna förbättra värmesystemets prestanda. Det här ger en god överblick och det går att fundera lite på värdet av vissa uppgraderingar.

Analysen är viktig inte bara för att vi här kan se om rengöring värmeväxlare och system förbättras av behövs. Det kan ju finnas fler insatser som får väldigt viktiga konsekvenser för prestanda och kostnad av drift. Rapporten blir därmed en otroligt viktig utgångspunkt för nästa steg.

Steg 2: Injustering värmesystem blir bättre av samt rengöring av värmeväxlare

Nästa steg blir att ta tag i de punkter som vi listat i rapporten. Här kommer injustering av värmesystem att ske då det behövs. Dessutom kan vi med den unika Chemiclean-metoden® få fin rengöring av plattvärmeväxlare och andra typer av värmeväxlare som finns i systemet.

Om vätskeanalys av värmesystem visat att det innehåller en felaktig vätskekemi så kommer detta att återställas.

Steg 2 innebär också att det går att återställa systemet till sitt ursprungliga syfte och skick. Med rena rör kan värmesystem återgå till maximal energieffektivitet. Detta särskilt då vätskekemin är korrekt.

Hur man får rent värmesystem för att återgå till högre energieffektivitet är en konst som vi med åren har förfinat. Det är givetvis en fördel att ta tag i besiktning av värmesystem i god tid. Men även om det har gått lång tid sedan senaste värmesystemrengöringen så går det att rädda och ta tag i det som förhindrar effektiv uppvärmning.

Steg 3: Förebyggande åtgärder för att skydda systemet

När systemet är rent och injusterat är det förstås viktigt att tänka framåt. Därmed blir steg nummer 3 att se på hur värmesystem kan skyddas. Vi vill hålla korrosion borta och se till att den maxade värmeeffekten förblir maxad.

På grund av detta utrustas systemet med effektiva avgasare och filter. Det kan vara magnetfilter för värmesystem och skräddarsydda lösningar som passar perfekt in. Vi kan också utrusta värmesystem med avgasare som ökar prestandan.

Det förebyggande arbetet är minst lika viktigt som de praktiska åtgärderna med rengöring och byte av delar. Genom att skydda värmesystem så får ni det ju att hålla längre. En del av det förebyggande arbetet är att besiktiga värmesystem med regelbundna kontroller.

Fel och begynnande korrosion som upptäcks på tidigt stadie är mycket enklare att hantera än skador som har blivit mycket större. Se därmed till att ha en god rutin för undersökningar och service av värmesystem.

Läs mer här.