Energieffektivisera Era värme- och värmeåtervinningssystem inför vinter!

Sänk energikostnaden genom ökad energiöverföring i slutna vätskesystem. Det är i överföringen av energin stora besparingar finns att hämta. Genom att kontrollera status på systemets energibärare inkl. syre/gasmätning kan man med god precision fastställa anläggningens kondition och vid behov utföra vvx och systemrengöringar samt återställa systemet till ursprungligt projekterat värde. För att bibehålla effekten av…